• العربية
 • English
 • Français
 • Polski

Regulamin

Płatność

Koszt 60 minutowych zajęć zależy od rodzaju wybranego kursu (OFERTA).  Uczeń dokonuje płatności przelewem na konto za wszystkie zajęcia z danego miesiąca z 30 dniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać mailem (info@njolearnonline.com) przed rozpoczęciem 1 zajęć w danym miesiącu. Jeśli klient nie zapłaci za zajęcia, ale  pojawi się na lekcji, lektor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.

Miesięczna ilość zajęć

W przypadku, gdy uczeń zdecyduje się na zajęcia 1 raz w tygodniu, w każdym miesiącu odbywają się 4 lekcje. Jeśli uczeń zdecyduje się na zajęcia 2 raz w tygodniu, w każdym miesiącu odbywa się 8 lekcji. Wszystkie zajęcia, które przepadną z powodu świąt, urlopu, choroby czy wyjazdu służbowego ucznia, należy odrobić do 30 dni roboczych. Datę takiego nadrabiania ustala uczeń  wraz ze swoim lektorem.

Materiały

Materiały do zajęć zapewnia lektor. Jeśli uczeń wyrazi chęć korzystania z tradycyjnego podręcznika, kupuje go na koszt własny.

Odwoływanie zajęć

 1. Aby odwołać zajęcia, należy napisać maila do osoby prowadzącej. Każdy tutor podaje swój adres mailowy na pierwszej lekcji.
 2. Jeśli uczeń odwoła lekcję w ostatniej chwili (nie wcześniej niż 24 godziny przed umówionymi zajęciami), lekcja przepada.
 3. 1 raz w miesiącu, minimum 24 godziny przed lekcją, uczeń może przełożyć zajęcia na inny termin.
 4. Jeśli uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje, nie odrabia prac domowych i ciągle odwołuje zajęcia, lektor ma prawo zrezygnować ze współpracy z uczniem.
 5. Jeśli lektor nie pojawi się na umówionych zajęciach i nie poinformuje o tym ucznia,  lekcja zostanie odpracowana w innym terminie.  Datę takiego odrabiania ustala uczeń  wraz z lektorem.
 6. W ciągu 1 roku każdemu lektorowi przysługuje 15 dni urlopu. Obowiązkiem każdego lektora jest poinformować ucznia o urlopie minimum tydzień wcześniej.

Wymagania techniczne

Obowiązkiem każdego ucznia jest dbać o sprzęt komputerowy, z którego korzysta podczas lekcji. Lektor nie odpowiada za niesprawne słuchawki czy mikrofon ucznia. Zalecamy korzystanie z Internetu szerokopasmowego, minimalna prędkość pozwalająca na sprawne przeprowadzanie zajęć to: prędkość łącza - 256 kbps;  jeśli jakość połączenia jest słaba, ponieważ uczeń znajduje się w parku, kawiarni czy hotelu, lektor ma prawo przerwać taką lekcję, a zaplanowane materiały zadać jako pracę domową.

Rezygnacja z zajęć

Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć minimum 30 dni przed ostatnią lekcją.

Postanowienia końcowe

 1. Zapłata za zajęcia oraz rozpoczęcie kursu online oznacza akceptację regulaminu oraz potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
 2. Wystawiamy rachunki oraz zaświadczenia o przebytym kursie.