• العربية
  • English
  • Français
  • Polski

Kurs standardowy

  1. Odbywa się 1 raz lub 2 razy w tygodniu.
  2. Każda lekcja trwa 60 minut.
  3. Uczeń w równym stopniu rozwija takie umiejętności jak: mówienie słuchanie, gramatyka, wymowa, nauka słownictwa, rozumienie tekstu czytanego, pisanie (1 wypracowanie miesięcznie w przypadku wykupienia 1 zajęć tygodniowo, 2 prace pisemne miesięcznie w przypadku 2 zajęć tygodniowo).
Polski