• العربية
  • English
  • Français
  • Polski

Kurs konwersacyjny

  1. Odbywa się 1 raz lub 2 razy w tygodniu.
  2. Każda lekcja trwa 60 minut ( 40 minut: konwersacje, 20 minut: ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego).
  3. Uczeń w równym stopniu rozwija takie umiejętności jak: słuchanie, gramatyka, wymowa, nauka słownictwa. Największy jednak nacisk kładziony jest na konwersacje.  Uczeń prowadzi rozmowę z lektorem na konkretny temat (np.: edukacja, środowisko), odpowiada spontanicznie lub przygotowuje plan swojej wypowiedzi  jeszcze przed lekcją.
Polski